Для державних органів

Нормативна база

Інформаційні матеріали

Порядок підключення

Доступ до ресурсу здійснюється через веб-сайт https://usr.minjust.gov.ua/.

Для підключення користувачів Державних органів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань необхідно направити заявку оформлену відповідно до договору на адресу Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр».

Після отримання користувачем Державного органу прав адміністратора він набуде повноважень створювати користувачів з правами доступу «Користувач», які матимуть можливість формувати безкоштовні електронні запити з ЄДР.

Звертаємо Вашу увагу, що при наявності двох користувачів в одній організації, їх електронні адреси (поле «E-mail» в заявці до договору) повинні відрізнятися. Одна електронна адреса не може використовуватись для двох користувачів.

Відповідно до пункту 2.1. Договору заявка надсилається на бланку Користувача підписується його керівником чи уповноваженою особою та скріплюється печаткою Користувача.

Надсилання заявок, що не скріплені печаткою, або на бланках структурних підрозділів органів державної влади та органів місцевого самоврядування за підписом керівників структурних підрозділів, є порушенням умов Договору, та не може бути підставою для надання доступу до відомостей з ЄДР посадовим особам відповідних органів.

У разі наявності документа, яким уповноважено керівника структурного підрозділу органу державної влади чи органу місцевого самоврядування на вчинення правочинів від імені відповідного органу просимо разом із заявкою надсилати належним чином засвідчену копію такого документа.